PRZEPISY

Urlop okolicznościowy

31 października 2016
Urlop okolicznościowy to dodatkowy urlop, który jest udzielany w określonych okolicznościach, ale tylko na wniosek pracownika. Pracodawca może wiedzieć o okoliczności, w której przysługuje pracownikowi dodatkowy urlop, ale jeśli pracownik nie wystąpi z wnioskiem to mu go nie udzieli.

Ile urlopu Ci przysługuje?

2 dni w przypadku:

 • Twojego ślubu
 • urodzenia Twojego dziecka
 • zgonu Twojego małżonka
 • zgonu Twojego dziecka
 • zgonu Twojego ojca
 • zgonu Twojej matki
 • zgonu Twojego ojczyma
 • zgonu Twojej macochy

1 dzień w przypadku:

 • ślubu Twojego dziecka
 • zgonu Twojej siostry
 • zgonu Twojego brata
 • zgonu Twojej teściowej
 • zgonu Twojego  teścia
 • zgonu Twojej babci
 • zgonu Twojego dziadka
 • zgonu innej osoby pozostającej na Twoim utrzymaniu lub pod Twoją bezpośrednią opieką

Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Jakie formalności musisz spełnić, aby otrzymać urlop okolicznościowy?

 • wniosek o urlop okolicznościowy – przeważnie firmy mają swoje wzory, należy wypełnić wzór dokumentu,  zaznaczyć urlop okolicznościowy, podpisać  i złożyć wniosek pracodawcy. Jeśli nie otrzymałaś wzoru dokumentu to wpisz w Google wniosek o urlop okolicznościowy doc i pojawi Ci  się wiele wzorów w wersji edytowalnej, z których można skorzystać
 • dokument potwierdzający okoliczność – akt urodzenia,  akt ślubu,  akt zgonu. Nigdy nie zostawiaj pracodawcy oryginału, w zupełności powinna mu wystarczyć kopia lub skan.

  Kiedy możesz wykorzystać urlop?

  Ustawodawca nie określił daty początkowej ani końcowej okresu, w którym można skorzystać z urlopu okolicznościowego, określił tylko, że nieobecność pracownika powinna mieć bezpośredni związek z wydarzeniem uprawniającym go do urlopu okolicznościowego.

  Czy pracodawca  może mi odmówić urlopu okolicznościowego?

  Nie, pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu okolicznościowego.

 

Daj  znać w komentarzu czy powyższe informacje są dla Ciebie przydatne. Czy kiedykolwiek nie skorzystałaś z urlopu okolicznościowego, bo nie wiedziałaś, że masz do niego prawo? Jeśli masz  jakiekolwiek pytanie związane z urlopem okolicznościowym to śmiało zadaj je w komentarzu, obiecuję, że odpowiem :). 

You Might Also Like